Науковий вісник Ужгородського університету.
Серія «Філологія. Соціальні комунікації»

Головна

«Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Філологія. Соціальні комунікації» - науковий фаховий журнал, у якому публікуються результати наукових досліджень, що мають теоретичне і практичне значення.

Тематичними напрямами збірника є мовознавство, літературознавство, історія та сучасний стан мов та літератур, порівняльна лінгвістика, порівняльне літературознавство, словакістика, богемістика, фольклористика, журналістикознавство, соціальні комунікації.

Збірник виходить з 1995 року, має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. Згідно з постановою Президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. № 1-05/3, видання під назвою «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Філологія» внесене до Нового переліку наукових фахових видань України (Бюлетень ВАК України, 2010, № 5, с.9). Із 2010 р. збірник видається під назвою «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації» (до 2015 р. вийшло 10 випусків), що зумовлене зростанням наукового потенціалу факультету і потужним розвитком кафедри журналістики.

Редколегія збірника здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей. До її складу входять провідні українські вчені в галузях мовознавства, літературознавства, журналістики.

Редколегія відкрита до співпраці та запрошує всіх науковців друкуватись на сторінках видання.