Про вісник

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор: декан філологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат філологічних наук, доцент Г.В. Шумицька.

Заступник головного редактора – відповідальний редактор: завідувач кафедри російської літератури ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор філологічних наук, проф. Н.П. Бедзір.

Відповідальний секретар: кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Г.В. Шаповалова.

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

 1. Шумицька Галина Василівна – декан філологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат філологічних наук, доцент (головний редактор).
 2. Барчан Валентина Володимирівна – завідувач кафедри української літератури ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор філологічних наук, професор.
 3. Бедзір Наталія Прокопівна – завідувач кафедри російської літератури ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор філологічних наук, професор (відповідальний редактор).
 4. Белей Любомир Омелянович – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
 5. Бідзіля Юрій Михайлович – завідувач кафедри журналістики ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат філологічних наук, доцент.
 6. Виноградов Анатолій Олексійович – доктор філологічних наук, професор кафедри російської мови ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
 7. Лизанчук Василь Васильович – завідувач кафедри радіомовлення та телебачення Львівського національного університету ім. Івана Франка, доктор філологічних наук, професор.
 8. Мережинська Ганна Юріївна – завідувач кафедри російської літератури Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор.
 9. Паримський Ігор Святославович – доктор із соціальних комунікацій, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
 10. Пахомова Світлана Миколаївна – завідувач кафедри словацької філології ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор філологічних наук, професор.
 11. Різун Володимир Володимирович – директор Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор, почесний професор Ужгородського національного університету.
 12. Сабадош Іван Васильович – завідувач кафедри української мови ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор філологічних наук, професор.
 13. Сенько Іван Михайлович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської літератури ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
 14. Сидоренко Наталія Миколаївна – завідувач кафедри історії журналістики Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор.
 15. Статєєва Валентина Іванівна – доктор філологічних наук, професор, мовознавець.
 16. Суран Тамара Іванівна – завідувач кафедри російської мови ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат філологічних наук, доцент.
 17. Татаренко Алла Леонідівна – завідувач кафедри слов'янської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка, доктор філологічних наук, професор.
 18. Устюгова Людмила Михайлівна – доктор філологічних наук, професор кафедри російської мови ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
 19. Чучка Павло Павлович – доктор філологічних наук, професор, мовознавець.
 20. Шаповалова Галина Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (відповідальний секретар).

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Доктор філологічних наук, професор І.В. Сабадош

Доктор філологічних наук, професор В.В. Барчан

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

88017, м. Ужгород, вул. Університетська,14, філологічний факультет Ужгородського національного університету, кім. 413, тел.: (0312) 64-24-64,

е-mail: naukov.visnyk@gmail.com

Засновник і видавець збірника наукових праць – ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Адреса: 88000, м. Ужгород, пл. Народна, 3.