Лінгвістичний потенціал теорії фреймів Сукаленко Тетяна

Автори:
Сукаленко Тетяна

Анотація:

У статті розроблено модель опису лінгвокультурного типажу «панна», зафіксованого в українсь- кому художньому дискурсі XIX століття з урахуванням його поняттєвих, образно-перцептивних, оцінних і ціннісних характеристик. У роботі пропонується новий підхід до мовного моделювання національного характеру – опис лінгвокульту- рних типажів, що представляють собою впізнавані узагальнені образи представників певних соціальних груп, чия поведінка була обумовлена загальними етнокультурними домінантами і мала значний вплив на формування колек- тивного світосприйняття в Україні. Ця стаття подає проміжні результати дослідження типажу «панна», що виконується в руслі лінгвоку- льтурології. Автор статті досліджує поведінкові характеристики типізованої особистості панни через призму української літератури XIX століття, спираючись на теоретичні напрацювання, викладені в низці публікацій професора В.І. Карасика, присвячених новому напряму в лінгвокультурології – теорії лінгвокультурних ти- пажів. У структурі типажу «панна» виокремлено 3 основні фрейми: «Зовнішні характеристики», «Внутрішні мора- льні характеристики», «Соціальний стан і соціальна поведінка». Ключові слова: лінгвокультурний типаж «панна», поняттєві, перцептивно-образні і ціннісні характеристики, фрейм.


Ключові слова:
лінгвокультурний типаж «панна», поняттєві перцептивно-образні і ціннісні характеристики, фрейм

Вісник №: 32
Рік публікації: 2014

Вісник №32
АвториСукаленко Тетяна
Автори
НазваЛінгвістичний потенціал теорії фреймів
НазваLinguistic potential of the frame theory
Рік публікації2014
АнотаціяУ статті розроблено модель опису лінгвокультурного типажу «панна», зафіксованого в українсь- кому художньому дискурсі XIX століття з урахуванням його поняттєвих, образно-перцептивних, оцінних і ціннісних характеристик. У роботі пропонується новий підхід до мовного моделювання національного характеру – опис лінгвокульту- рних типажів, що представляють собою впізнавані узагальнені образи представників певних соціальних груп, чия поведінка була обумовлена загальними етнокультурними домінантами і мала значний вплив на формування колек- тивного світосприйняття в Україні. Ця стаття подає проміжні результати дослідження типажу «панна», що виконується в руслі лінгвоку- льтурології. Автор статті досліджує поведінкові характеристики типізованої особистості панни через призму української літератури XIX століття, спираючись на теоретичні напрацювання, викладені в низці публікацій професора В.І. Карасика, присвячених новому напряму в лінгвокультурології – теорії лінгвокультурних ти- пажів. У структурі типажу «панна» виокремлено 3 основні фрейми: «Зовнішні характеристики», «Внутрішні мора- льні характеристики», «Соціальний стан і соціальна поведінка». Ключові слова: лінгвокультурний типаж «панна», поняттєві, перцептивно-образні і ціннісні характеристики, фрейм.
АнотаціяThe article suggests the model of description of the linguistic-cultural type «Miss» (young lady) introduced in the Ukrainian artistic discourse of the XIXth century with due regard to its conceptual, perceptual- pictorial and evaluative characteristics. The research work introduces a new approach to linguistic modeling of the national character through the description of linguistic-cultural types as recognizable generalized images of representatives from certain social groups, whose conduct was preconditioned by common ethnical-cultural dominants and affected the process of formation of collective mentality in Ukraine. The present report shows the intermediate results of the analysis of the type «Miss» (young lady) in the linguistic-cultural aspect. The author considers behavioristic parameters of the typified individuality of the «Miss» (young lady) in Ukrainian literature of the XIX century guided by the ideas, suggested in several publications of prof. V.I. Karasik, devoted to the new trend in linguistic-cultural studies – the theory of linguisticcultural types. In the structure of the type «Miss» (young lady) the author of the article singles out 3 basic frames: «Outward characteristics», «Inner moral characteristics», «Social state and social behavior». Key words: the linguistic-cultural type «Miss» (young lady), conceptual, perceptual-pictorial and evaluative characteristics, frame.
Ключові словалінгвокультурний типаж «панна», поняттєві перцептивно-образні і ціннісні характеристики, фрейм
Ключові слова
Дата редагування2015-08-19 23:02:27
Завантажити публікацію