Викладання світової літератури за новим Державним стандартом та новою Програмою у загально- освітніх та вищих навчальних закладах України Бедзір Наталія

Автори:
Бедзір Наталія

Анотація:

Викладання світової літератури за новим Державним стандартом та новою Програмою у загально- освітніх та вищих навчальних закладах України; стор.- 7; кількість бібліографічних джерел – 7; мова – українська. Анотація. У статті зроблено висновок про те, що викладання світової літератури за новим Державним стан- дартом та новою Програмою вимагає нових форм та методів роботи із залученням імагології та компаративістики як у школі, так і у вузі. Ключові слова: світова література, Програма зі світової літератури, методика викладання світової літерату- ри, компаративістика, імагологія.


Ключові слова:
світова література, Програма зі світової літератури, методика викладання світової літератури, компаративістика, імагологія

Вісник №: 32
Рік публікації: 2014

Вісник №32
АвториБедзір Наталія
Автори
НазваВикладання світової літератури за новим Державним стандартом та новою Програмою у загально- освітніх та вищих навчальних закладах України
НазваTeaching of world literature on new State standard and new Program in general and higher educational establishments of Ukraine
Рік публікації2014
АнотаціяВикладання світової літератури за новим Державним стандартом та новою Програмою у загально- освітніх та вищих навчальних закладах України; стор.- 7; кількість бібліографічних джерел – 7; мова – українська. Анотація. У статті зроблено висновок про те, що викладання світової літератури за новим Державним стан- дартом та новою Програмою вимагає нових форм та методів роботи із залученням імагології та компаративістики як у школі, так і у вузі. Ключові слова: світова література, Програма зі світової літератури, методика викладання світової літерату- ри, компаративістика, імагологія.
АнотаціяThe article considers that teaching of world literature on the new State standard and new Program requires new forms and methods of work with bringing in of imagologii and comparative literary criticism both at school and in the higher educational establishment. Key words: world literature, Program from world literature, method of teaching of world literature, comparative literary criticism, imagologiya.
Ключові словасвітова література, Програма зі світової літератури, методика викладання світової літератури, компаративістика, імагологія
Ключові слова
Дата редагування2015-08-19 23:02:26
Завантажити публікацію