Вісник №30 Перелік публікацій

Крайник Виктория

Функционально-стилистические особенности деепричастий в «Письмах русского путешественника» Н. Карамзина

Анотація:

У статті розглядаються структура та функції дієприслівників у російській літературній мові нового часу, які відіграли значну роль у формуванні норм сучасної літературної мови. Особлива увага звертається на супереч- ливість процесу формування дієприслівників як самостійної морфолого-синтаксичної категорії у книжних контекстах. Ключові слова: дієприслівник, словоформа, граматична стандартизація, функція, книжний контекст.


Світлик Неля

Закарпатська проблематика на сторінках «Вестника для Русинов Австрийской державы»

Анотація:

У статті охарактеризовано основні проблеми історії Закарпаття на сторінках віденського офіційного видання – «Вестник для Русинов Австрийской державы». Опрацьовано матеріали публіцистики регіональних вчених на шпальтах вказаного видання, вказано на їх роль для культурного зближення обабіч Карпат. Ключові слова: «Вестник для Русинов Австрийской державы», публіцистика, періодика, преса, карпато- україніка.


Нарівська Валентина

Модуси декадансу: перехідний зміст

Анотація:

У статті розкриваються особливості українського декадансу в контексті перехідної епохи, пред- ставленої у системі ідеологічно-художніх модусів європейської культури. Ключові слова: художня ідеологія, перехідна епоха, модуси, декаданс.


Клімачова Віра

Рання проза Клима Поліщука

Анотація:

У статті розглядаються ранні твори Клима Поліщука, до яких належать оповідання про революційні та воєнні події. У прозі письменника вдало поєднані імпресіонізм та експресіонізм, використані цікаві символи, алего- рії, метафори та натуралістичні описи. Ключові слова: проза, експресіонізм, імпресіонізм, натуралізм, символ, тематика.


Мальцев Валентин

Силабо-тонічні розміри в українському віршуванні 30-х років ХІХ століття

Анотація:

У статті проаналізовано силабо-тонічні розміри у поетичних творах 30-х років ХІХ ст. У досліджен- ні автор опирається на методологію Б. Бунчука, М. Гаспарова, Н. Костенко та ін. Ключові слова: метрика, ритміка, силабо-тонічний вірш.


Новоставська Оксана

Терміни-словосполучення в системі філософської термінології Івана Франка

Анотація:

У статті схарактеризовано основні типи термінів-словосполучень у філософській термінології І. Франка. Ключові слова: філософський термін, терміносистема, словосполучення.


Шманько Андриана

Именные формы действительных причастий в предикативной структуре текста Постниковского летописца

Анотація:

У статті “Іменні форми активних дієприкметників у предикативній структурі тексту Постниковського літописця” розглядаються особливості структури та функціонування коротких форм активних дієприкметників з точки зору їх співвідношення з нормами церковнослов’янської книжної традиції. Ключові слова: коротка форма активних дієприкметників, апозитивні дієприкметники, дієприслівник, старо- руська мова, церковнослов’янська книжна норма.