Вісник №30 Перелік публікацій

Бєлоконь Наталія

Поетика скандалу в оповіданні І.Чендея «Тестамент»

Анотація:

У статті розглядаються особливості поетики скандалу як результату духовного занепаду сім’ї, руй- нації сімейних цінностей. Аналізується система мотивів – міфологічних, казкових, літературних як таких, що обумо- вили можливість скандалу як форми буття. Ключові слова: поетика скандалу, мотив «яблуневий», мотив спокуси, традиція.


Галас Борис

Про участь О. Антеповича у лексикографічній програмі Київської Старої Громади

Анотація:

За архівними документами з’ясовується, що Олексій Антепович у 1900 р. брав участь у доопрацю- ванні словникових матеріалів (на М), які в 1902 р. редакція журналу “Киевская старина” передала Б. Грінченкові для кінцевої обробки. Ключові слова: лексиконологія, рукописна лексикографія, історія української лексикографії, Київська Стара Громада, Б. Грінченко, О. Антепович.